تجهیزات برودتی

برای نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی نیاز به تجهیزات برودتی نظیر یخچال،فریزرو سردخانه میباشد که بسته به نیاز،این تجهیزات در ابعاد مختلف ساخته میشود

۱:یخچال در انواع ایستاده و خوابیده یا کتابی در ابعاد متفاوت برای ظرفیتهای مختلف ساخته میشود که برای موتور ان میتوان با توجه به ابعاد یخچال از موتورهای کم قدرت تا پرقدرت استفاده کرد و برای داخل بدنه یخچال به روش عایق یا تزریق ساخته میشود

۲:سرخانه در ابعاد مختلف برای ظرفیتهای متنوع استفاده میشود.سردخانه ها معمولا اتاقهایی قفسه بندی شده و عایق هستند که میتوان مواد غذایی را تا چندین درجه زیر صفر برای مدت طولانی نگهداری کرد