میزکار

 

 

میز کار
میز برنج پاک کنی

 

 

میز کار با رویه پلی اتیلن

رویه پلی اتیلن۴سانت

ابعاد بسته به سفارش ساخته میشود

پایه ها پروفیل استیل و دارای پاتروکی

 

 

میزکاربارویه استیل

ابعاد:۶۰*۸۰*۱۹۰

هرنوع ابعادی بسته به سفارش ساخته میشود

رویه استیل نگیر

پایه ها پروفیل استیل و دارای پاتروکی