کباب گیر

کباب گیر رومیزی

مجهز به کلید قطع اظطراری

داراری شمارشگر

مجهز به دوحالت دستی و اتوماتیک

سیستم هیدرولیکی

ظریفیت سیخ گیری۵۰۰سیخ در ساعت

کباب گیر مبله

دارای پنل لمسی

سیستم هیدرولیکی و تزریق عمودی

ظرفیت سیخگیری۷۰۰سیخ در ساعت

 

کباب گیر
کباب گیرمبله

سیستم هیدرولیکی

مجهز به شمارشگر و کلید قطع اظطراری

ظرفیت سیخ گیری ۱۰۰۰سیخ درساعت

تزریق بصورت افقی و قابل تنظیم