چرخ گوشت

چرخ گوشت

چرخ گوشت۳۲تسمه ای

تیغ و پنجره استیل

موتور۲اسب

 

چرخ گوشت رومیزی
چرخ گوشت رومیزی